Dokwurk: ook voor integratie en inburgering!  

Eén van de manieren waarop we mensen ondersteunen bij hun integratie en inburgering, is door het aanbieden van taalcursussen. Onze ervaren taalcoaches zijn er om te helpen bij het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid, zowel in woord als geschrift. We begrijpen dat communicatie essentieel is bij het opbouwen van een nieuw leven in een ander land en daarom zetten we ons in om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de nodige taalvaardigheden.  

Maar integratie en inburgering gaan verder dan alleen taal. Bij Dokwurk bieden we ook begeleiding en ondersteuning bij het leren kennen van de Nederlandse cultuur, normen en waarden.  

Daarnaast helpen we bij het vinden van werkervaring en het verkrijgen van relevante diploma's en certificaten. Door middel van stages, opleidingen en bemiddeling zetten we ons in om mensen te helpen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid te bereiken.  

Bij Dokwurk begrijpen we dat integratie en inburgering een persoonlijke reis is. Daarom bieden we maatwerkbegeleiding, afgestemd op de individuele behoeften en doelen van elke persoon. Onze coaches staan klaar te ondersteunen, te adviseren en te begeleiden gedurende het hele proces.  

Dokwurk: also for integration!

One of the ways in which we support people in their integration and settling in, is by offering language courses. Our experienced language coaches are there to help you improve your Dutch language skills, both verbally and in writing. We understand that communication is essential when building a new life in another country and that is why we are committed to supporting people in developing the necessary language skills.

But integration goes further than just language. At Dokwurk we also offer guidance and support in getting to know Dutch culture, norms and values.

In addition, we help you find work experience and obtain relevant diplomas and certificates. Through internships, training and mediation, we are committed to helping people find their way on the job market and achieve economic independence.

At Dokwurk we understand that integration is a personal journey. That's why we offer tailor-made guidance, tailored to each person's individual needs and goals. Our coaches are ready to support, advise and guide you throughout the process.

img We are here for you!