Organisatie

Dokwurk is een sociaal ontwikkelbedrijf, dat mensen in de regio Noardeast Fryslân met een afstand tot werk helpt om deel te kunnen nemen binnen de arbeidsmarkt. Onze werkwijze  is gericht op ‘ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling;’, waarbij iedereen gelijk is; gewoon bijzonder én bijzonder gewoon! Er wordt altijd gekeken naar mogelijkheden.
Onze medewerkers zijn gedetacheerd bij bedrijven in de omgeving of werken op een beschutte werkplek binnen op één van onze productieafdelingen in Dokkum en Kollum. Ook begeleiden we mensen met een indicatie baan afspraak banen op de werkvloer.
Bij het re-integratiecentrum begeleiden we inwoners van de gemeenten Noardeast-Fryslan en Dantumadiel, die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van werk. We werken samen met ondernemers uit de regio om de deelnemers in beweging te krijgen, te ontwikkelen en weer mee te laten doen in de maatschappij. Twee routes worden aangeboden: activeren en re-integreren.
 

GR NEF

Dokwurk wordt gevormd door de Gemeenschappelijke Regeling NEF. In deze GR werken de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân samen.
De regeling behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van gesubsidieerde arbeid en (arbeids)re-integratie van de doelgroepen, die vallen onder de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening.
Het bestuur van de GR bestaat uit een Dagelijks en een Algemeen Bestuur, bestaande uit de volgende leden:
• de heer R. Kempenaar (wethouder gemeente Dantumadiel), voorzitter DB en AB
• de heer P.L. Braaksma (wethouder gemeente Noardeast-Fryslan), secretaris DB en AB
• de heer K. Wielstra (wethouder gemeente Dantumadiel), AB
• de heer J.D. de Vries (wethouder gemeente Noardeast-Fryslan), AB
 

Directie/managementteam

De directie, concerncontroller en afdelingsmanagers vormen samen het managementteam van Dokwurk. Het managementteam bestaat uit:
• Jan Knol (directeur)
• Jan de Jong (concerncontroller)
• Gerben Beeksma (manager Industrie)
• Nannette Jonker (manager Ontwikkeling & Innovatie)
• Patricia Schiphorst (manager HR & Detachering)
• Wiebrig Reitsma (directie- en managementondersteuner)