Dokwurk Werkt

Je bent door je contactpersoon van de gemeente aangemeld bij Dokwurk voor een re-integratietraject. Wij geloven in het principe dat vanuit een werkende situatie je kansen op betaald werk worden vergroot. Tijdens het re-integratietraject zal je dan ook zoveel mogelijk actief zijn. 

Wat kun je verwachten?

Kennismakingsgesprek: het traject start met een uitnodigingsbrief voor een kennismakingsgesprek bij Dokwurk. Tijdens dit gesprek maak je kennis met je werkcoach. Doel van het gesprek is dat je werkcoach een duidelijk beeld van jouw situatie krijgt. 

Dokwurk reintegratie: gedurende een periode van vier tot maximaal zes weken ga je deelnemen aan Test & Training. Door middel van het werken op een productieafdeling, het volgen van workshops en het voeren van gesprekken met je werkcoach worden je competenties (kwaliteiten) en werknemersvaardigheden in kaart gebracht. 

Vervolgtraject: aan de hand van de resultaten van de 0-meting wordt bepaald wat jouw vervolgtraject gaat worden. Dit kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • ontwikkeling algemene werknemersvaardigheden

Op een interne ontwikkelplek bij Dokwurk worden je algemene werknemersvaardigheden ontwikkeld. Als je hierin de benodigde stappen hebt gemaakt, ga je verder naar de fase ontwikkeling vakvaardigheden

  • ontwikkeling vakvaardigheden (focusberoep; het meest kansrijke beroep in de regio Noard East Fryslân)

Op een ontwikkelplek bij Dokwurk of extern bij een reguliere werkgever ga je de vakvaardigheden (verder) ontwikkelen, die nodig zijn om je kansen binnen het gekozen focusberoep te vergroten

  • scholing

Vanuit Dokwurk is er een beperkt scholingsbudget aanwezig. Deze kan zo nodig worden ingezet voor kortdurende beroepsgerichte scholing.

  • matchpool/accountteam

Wanneer jouw algemene werknemersvaardigheden en vakvaardigheden op orde zijn, word je aangemeld bij de matchpool. Zolang er geen passend werk gevonden, kunnen de medewerkers van de matchpool een werkervaringsplek intern of extern inzetten om jouw vakvaardigheden in de praktijk te brengen.

Voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking biedt Dokwurk diensten aan die bestaan uit een intake (een gesprek met o.a. een arbeidsdeskundige), een test & trainingsfase en zo snel als mogelijk een baan extern bij een bedrijf in de regio of in sommige gevallen intern bij Dokwurk zelf. In deze situatie is begeleiding / ondersteuning door een werkcoach en financiële ondersteuning (bijvoorbeeld een loonkostensubsidie voor de ondernemer) meestal aan de orde.
Bij Dokwurk zijn ruim 700 gemotiveerde mensen met een arbeidsbeperking in dienst waarvan de helft is gedetacheerd.
Sinds kort beschikt Dokwurk ook over een extra detacheringsmogelijkheid (NEF Askare BV), waardoor de kans op werk voor mensen met een BAB indicatie vanuit de Pw aanzienlijk is verbeterd.