Detachering

U kunt één of meer mensen van Dokwurk op detacheringsbasis in uw bedrijf laten werken. Het gaat hier om mensen met een dienstverband binnen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit kan voor korte of langere tijd, voor tijdelijke of permanente werkzaamheden én individueel of in groepsverband. Uiteindelijk gaat het erom wat het beste past bij uw bedrijf. Samen gaan wij op zoek naar de juiste match!

Hoe werkt detachering?

  • De accountmanager detachering bespreekt met u uw wensen- en eisenpakket.
  • U ontvangt zo snel mogelijk informatie over de beschikbaarheid van een passende kandidaat.
  • De kandidaat wordt voorgesteld en door u en onze accountmanager geïnstrueerd over de uit te voeren taken.
  • Wanneer de juiste match gemaakt is, wordt de detacheringsovereenkomst opgesteld en getekend.
  • De gedetacheerde medewerker blijft bij Dokwurk in dienst.
  • Dokwurk zorgt voor begeleiding van de medewerker en voor eventuele aanpassingen op de werkplek.
  • U betaalt een inleenvergoeding, gerelateerd aan de werkzaamheden.

De jobcoach van Dokwurk blijft zorgen voor maatwerkbegeleiding van de medewerker. De accountmanager is contactpersoon als het gaat om de contractafspraken.

Individuele en groepsdetachering 

Door personeel individueel te detacheren kan Dokwurk zo gericht mogelijk een passende en gemotiveerde medewerker in uw bedrijf plaatsen. 

Het detacheren van een groep medewerkers kan de oplossing zijn wanneer een bedrijf of instelling personeel nodig heeft voor bijvoorbeeld een project of de bemensing van uw productielijn. Deze groep kan eveneens vanuit Dokwurk begeleid worden in de werkzaamheden.