BAB-banen kader Participatiewet

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. In 2026 dienen in dit kader 125.000 banen ingevuld te zijn. Voor werkgevers is een baanafspraak baan een aantrekkelijke vorm van aannemen van personeel. De loonkosten zijn gebaseerd op de feitelijke loonwaarde en bij ziekte wordt blijvend ziekengeld voor de werknemer betaald door het UWV. 

Hoe werkt een plaatsing?

  • De medewerker is in dienst van het bedrijf of de (overheids)instelling.
  • De medewerker ontvangt het voor de afgesproken werkzaamheden geldende loon, conform de CAO voor de eigen bedrijfstak.
  • Dokwurk kent een loonkostensubsidie toe, gebaseerd op de berekende loonwaarde van de medewerker. De loonkosten voor de werkgever zijn daardoor nooit hoger dan de loonwaarde.
  • De loonkostensubsidie wordt toegekend wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan door de werkgever.
  • Dokwurk verzorgt de begeleiding van de medewerker.