ESF

Subsidie ESF

In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld waaronder het instrument REACT-EU.
Om mensen aan het werk te helpen, maakt Dokwurk gebruik van de subsidieregeling "ESF REACT-EU" van de Europese Unie.


De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen mensen ondersteunen naar arbeid:
  • Jongeren
  • Mensen met een participatiewetuitkering
  • Mensen met een arbeidsbelemmering
  • Vluchtelingen met een verblijfsstatus
  • Niet-uitkeringsgerechtigden